Hagenaars
People
Consulting
bv
___


___

   

Hagenaars People Consulting bv, een onafhankelijk adviesbureau, onder verantwoordelijkheid van mr. Marijke J.F. Hagenaars, kan u ondersteunen en met u meedenken bij de juiste benadering en oplossing van de HR vraagstukken die spelen binnen uw organisatie.
Marijke Hagenaars is in staat zich te verdiepen en te verplaatsen in de problematiek, uitdagingen en cultuur van uw organisatie, als businesspartner met u samen te werken en toegevoegde waarde te leveren aan uw organisatie.
Zij heeft brede, (internationale) HR ervaring op alle niveaus in de organisatie. Zij adviseert bij lokale, meer operationele vraagstukken op alle deelgebieden van Human Resources. Maar zij kan ook op directieniveau opereren, discussiëren, confronteren en waar nodig, veranderingsprocessen initiëren, op basis van de HR strategieën in lijn en ondersteunend aan uw businessvisie, uw businessstrategieën en -doelstellingen.
Daarnaast is zij in staat haar veelzijdige en brede expertise op een inspirerende wijze te delen en over te dragen aan HR teamleden binnen uw organisatie om zo hun professionaliteit, kwaliteit en expertise verder te versterken, waardoor zij nog beter in staat zullen zijn om tijdig in te spelen op de grote uitdagingen in de huidige en toekomstige arbeidsmarkt.

Deze markt is sterk in beweging. Niet alleen wordt talent schaars, ook de drijfveren en behoeften van (toekomstige) medewerkers zijn aan het veranderen. Om in de arbeidsmarkt onderscheidend en concurrerend te kunnen zijn en blijven, zal het ontwikkelen van het juiste beleid om talentvolle medewerkers vanuit een zo breed mogelijke arbeidspool, aan te trekken, te ontwikkelen en blijvend te binden, steeds belangrijker en noodzakelijk worden. Dit vraagt van leiders binnen uw organisatie een duidelijke visie, innovatief denken en inspirerend leiderschap. Uw HR professionals zullen eveneens meer en meer richtingbepalend en leidend moeten zijn, in plaats van volgend om zo:

  • de organisatie succesvol te kunnen blijven ondersteunen;
  • steeds weer opnieuw een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de realisatie van zowel korte als lange termijn businessdoelstellingen en -succes;
  • uw talentvolle medewerkers te blijven inspireren, te ontwikkelen en te behouden.

Hagenaars People Consulting kan bij al deze uitdagingen uw business partner zijn.